Porady praktyczne

Zgłoszenie na leczenie odwykowe osoby uzależnionej od alkoholu

Miejsce zgłoszenia:
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach,
44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 1 lub poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach (ul. Rydułtowska 1, Ip. budynku ośrodka zdrowia, wejście z tyłu budynku)

Wymagane dokumenty:
Osobiste zgłoszenie się lub złożenie podania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe.
Wzór podania – do pobrania.

Termin rozpoczęcia sprawy:
– od ok. 1 do 3 miesięcy

Poszczególne etapy załatwiania sprawy:
– zaproszenie na spotkanie z członkami Gminnej Komisji RPA, lub do Punktu Konsultacyjnego, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.
– skierowanie osoby zgłoszonej do zespołu psychiatryczno-psychologicznego  w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia
– skierowanie wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego Rybniku, w celu orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego osoby, której postępowanie dotyczy.

Opłaty:
– Nie ma

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Skip to content