Miejsce zgłoszenia:

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach, 44-293 Gaszowice ul. Rydułtowska 7 lub poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gaszowicach (parter UG Gaszowice).

Wymagane dokumenty:

Osobiste zgłoszenie się lub złożenie podania do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gaszowicach o skierowanie osoby uzależnionej od alkoholu na leczenie odwykowe. Wzór podania – do pobrania.

Termin rozpoczęcia sprawy:

 - od 1 do 3 miesięcy

Poszczególne etapy załatwiania sprawy:

 - zaproszenie na spotkanie z członkami Gminnej Komisji RPA, lub do Punktu Konsultacyjnego, motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

 - skierowanie osoby zgłoszonej do lekarza biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia

 - skierowanie wniosku przez GKRPA do Sądu Rejonowego Rybniku, w celu orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego osoby, której postępowanie dotyczy.

Opłaty:

-Nie ma

Podstawa prawna:

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 Nr 35 poz. 230 ze zm.)

Inne ośrodki

Informujemy o innych ośrodkach w których można uzyskać pomoc i wsparcie oraz podjąć leczenie odwykowe:

RYDUŁTOWY

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Tetmajera 150, 44-280 Rydułtowy, tel. 32 729 40 74.

Pierwszą wizytę należy umawiać telefonicznie pon. 16.00 - 19.00.

W Poradni można uzyskać pomoc psychologów będących specjalistami psychoterapii uzależnień. Osoby uzależnione od alkoholu mają możliwość podjęcia terapii odwykowej w formie ambulatoryjnej, a członkowie rodzin osób pijących w sposób szkodliwy dla otoczenia mogą utrzymywać stały systematyczny kontakt z psychologiem w celu uzyskania odpowiedniej wiedzy dotyczącej tego, jak postępować wobec osoby nadużywającej alkoholu oraz w celu uzyskania wsparcia. Istnieje możliwość uczestniczenia w terapii grupowej. W poniedziałek w godz. od 15:30 - 19:00 przyjmuje terapeuta pani Romualda Biernacik-Stary

Grupa AA „Andrzej”

ul. Plebiscytowa 9 (przy Kościele p.w. św. Jerzego – Domek Maryi), 44-280 Rydułtowy, środa 18.00, sobota 18.00 – mityng otwarty

PSZÓW

Poradnia Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Andersa 22, 44-370 Pszów, tel.: 32 729 13 15 

Grupa AA „Małgosia”: Wtorek 18.00 – mityng otwarty, Piątek 18.00

RADLIN

Grupa AA „24 godziny”: Mosir w Radlinie (przy basenie), piątek 18.00

WODZISŁAW ŚLĄSKI

NZOZ Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Dzienny Oddział Odwykowy

ul. 26 Marca 51, 44-300 Wodzisław Śląski, tel.: 32 45 91 800 (w. 252), 32 45 91 752, czynny: 8.00-16.00

Ośrodek oferuje pomoc osobom uzależnionym od alkoholu oraz rodzinom osób z problemem alkoholowym, narkotykowym, hazardem i innymi uzależnieniami. W ofercie Ośrodka znajduje się między innymi: terapia indywidualna; terapia grupowa; terapia rodzinna; edukacja; opieka medyczna; porady profesjonalistów; terapia na Dziennym Oddziale(cykl 8 tygodniowej terapii); spotkania grup samopomocowych, grup wsparcia dla członków rodzin z problemem alkoholowym.

Grupa AA „Prawda”: Dom Parafialny, ul. Szkolna 2

GORZYCE

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień

ul. Zamkowa 8, 44-350 Gorzyce, tel. 32 451 11 72, 451 12 05 wewn. 203, fax: 32 451 16 96, czynny codziennie od 8.00-22.00

Udziela świadczeń leczniczych dla uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych w zakresie: leczenia stacjonarnego i ambulatoryjnego. W ramach leczenia stacjonarnego pacjenta kieruje się na oddział Przyjęć i Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (detoksykacyjnym) – ok. 10 dni, następnie pacjent uczestniczy w zajęciach terapeutycznych – czas realizacji podstawowego programu terapii – 5 tygodni. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są w 10-12 osobowych grupach. W ramach Ośrodka funkcjonuje Przychodnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia , która daje możliwość podjęcia terapii ambulatoryjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych.

RYBNIK

Dzienny Oddział Odwykowy adres: Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Rybnik ul. Gliwicka 33, tel. 32 4226561

NZOZ Ośrodek Pomocy Psychologicznej adres: Rybnik ul. Chełmońskiego 1 (obok ronda tzw. Kamyczek, w kierunku Chwałowic),

Grupy rodzinne Al-Anon: tel. 500 306 059 – Janina Woźnica

Grupa Al-Anon „Halina”: przy kościele o. Werbistów ul. Kościuszki (blisko dworca PKP), czwartek godz. 18.00

Grupa Al-Anon „Wrzos”: przy kościele św. Jadwigi, środa godz. 18.00

Jastrzębie Zdrój (uzależnienia od narkotyków)

Wspólnota Cenacolo - dom Jastrzębie Zdrój

ul. Gen. Bema 110, 44-268 Jastrzębie Zdrój

tel. (032) 472 36 64

http://www.nie-narkotykom.sos.pl

Dyżury telefoniczne psychologów i pedagogów – specjalistów w dziedzinie uzależnień:

tel. 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – Narkomania

Telefon oferuje: informację o sieci profesjonalnej pomocy, edukację, wsparcie psychologiczne.

Czynny codziennie od 16.00 do 21.00 

tel. 800 12 02 89 – Infolinia Stowarzyszenia KARAN

Informacja udzielająca pomoc w problemach związanych z narkotykami

Połączenie bezpłatne, czynne od pn. do pt., w godzinach 10.00 – 17.00

tel. 801 12 00 02 – Niebieska Linia – przemoc w rodzinie

Połączenie płatne, jak za pierwszy impuls,

Czynne: pon.-sob. 10.00 – 22.00 niedz. 10.00-16.00